Lezing "Ondankbare Grond" 18 november 2015

Op woensdag 18 november 2015 zullen in de zaal de Koppelpaarden in Lichtenvoorde de heren Leo en Theo Salemink een voor iedereen toegankelijke presentatie/lezing houden over “ Ondankbare Grond”  en wel op basis van het door hen geschreven boerenepos “ Ondankbare grond”.Zij zetten, aan de hand van familiegeschiedenis van de Saleminks, het wedervaren van een groep arme pachtboeren op schrale grond in de schijnwepers.
Aan de orde komen het oorlogsgeweld van de 80-jarige oorlog, de veepest in de 18e eeuw, de bezetting door de Fransen in de tijd van Napoleon, de landbouwcrisis, de crisisjaren dertig , de tweede wereldoorlog, enz.
Evenals hun lotgenoten vecht de familie Salemink zich door de tijd heen.Goede tijden zijn er ook als de graan- en varkensprijzen goed zijn en de kindersterfte in het gezin beperkt blijft . De oorlogen van de twintigste eeuw zijn ingrijpend, maar treffen de klein boer minder dan de stedelingen. En altijd is er de “moederkerk” als steunpilaar en troost.

Ook smeuïge verhalen over het gedrag en wangedrag van de diverse pachtheren maken deel uit van deze lezing.

De lezing op woensdag 18 november 2015, in zaal de Koppelpaarden aan de Rapenburgsestraat 20  in Lichtenvoorde, begint om 20.00 uur.

Personalia:
Leo Salemink woont in Nijmegen en studeerde sociale en econimische geschiedenis.
Theo Salemink studeerde kerkgeschiedenis.