Vrouwenemancipatie in Lichtenvoorde

De katholieke geestelijken in Lichtenvoorde stimuleerden, zoals ook die elders in den lande, na de tweede wereldoorlog in 1945 de oprichting van katholieke vrouwenverenigingen. Bedoeld als tegenhanger van de in Nederland reeds bestaande socialistische/feministische vrouwenverenigingen.Het doel van de katholieke vrouwenverenigingen was globaal: culturele en maatschappelijke ontwikkeling en niet achterblijven bij mensen uit de grote steden.

De Katholieke Boerinnenbond (KAB).

1954. Boerinnenbond op bedevaart in Renkum

Op 9 mei 1946 werd door de geestelijke adviseur van de ABTB , pater de Wit, in de gemeente Lichtenvoorde de Katholieke Boerinnenbond opgericht.In 1964 werd de naam Boerinnenbond omgezet naar Katholieke Plattelandsvrouwen en in 2001 weer naar de naam Zij Aktief, Katholiek Vrouwennetwerk. De doelstelling bleef ondanks alle naamsveranderingen steeds dezelfde: ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning en opkomen voor anderen en voor jezelf.Op 9 mei 2006 , op de dag van hun 60 jarig bestaan, werd deze vrouwenvereniging opgeheven. Het hoefde niet meer.
De Katholieke Arbeiders Vrouwen Vereniging (KAVV) Lichtenvoorde.
Parallel aan de Boerinnenbond werd onder diocesane leiding van mej. Brederode op 26 September 1949 in de gemeente Lichtenvoorde de Katholieke Arbeiders Vrouwen Vereniging  (KAVV) opgericht. Hoofddoel was gezamenlijk stop- en naaiwerk te verrichten voor de grote gezinnen. Ook kwamen er educatie bijeenkomsten.In 1953 werd de naam gewijzigd in Katholieke Arbeiders Vrouwenvereniging (KAV).n 1955 werd de geestelijik adviseur pater Copray vervangen door pater Fortuin.Er werd aan de leden van deze vereniging in die tijd veel voorlichting gegeven over de vele electrische huishoudelijke apparaten die na 1955 op de markt waren verschenen.

Het bestuur uit 1969.Zittend v.l.n.r.
Gertie Nijhuis-Drietelaar , Willemien van der
Linden Roelofsen en Ria Weelink-Bonnes :
daarachter v.l.n.r.
Linie Ressing-Klein Avink , geestelijk adviseur
pater B.fortuin en Mien te Woerd-Hemmink.

In 1964 werd landelijk de naam Katholieke Arbeiders beweging (KAB) gewijzigd in Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). De Katholieke Arbeiders Vrouwenvereniging (KAV) ging met deze verandering mee en nam de naam NKV Vrouwenbond Lichtenvoorde aan.De doestelling spitste zich steeds meer toe op ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.Op 13 oktober 1981 werd in Arnhem de Gelderse Katholieke Vrouwenorganisatie (GKV) opgericht. De NKV Vrouwenbond Lichtenvoorde sloot zich naadloos bij deze Vereniging aan. Voortaan was het dus GKV afdeling Lichtenvoorde. Je zou als vereniging zoekraken door al deze naamsveranderingen!Maar het hield nog niet op. Op 21 april 2005 hield het regionale hoofdberstuur van de Gelderse Katholieke Vrouwenbeweging  op te bestaan.
Maar het GKV afdeling Lichtenvoorde was taai. Op 4 september 2007 werd notarieel een nieuwe naam vastgelegd: Vrouwenvereniging Lichtenvoorde (VVL). Voorlopig is er even rust.

De Oudheidkundige Vereniging Lichtenvoorde werd onlangs uitgenodigd om voor de vrouwenvereniging  VVL op 10 februari 2016 een lezing en een film over oud Lichtenvoorde te verzorgen.VOL voorziter Hans Tijdink verzorgde aan de hand van historisch foto’s de lezing en wist zijn gehoor met veel leuke anekdotes uit zijn jeugd te vermaken. Daarna werd de film Vrouwleuwark vertoond. De 35 aanwezige vrouwen waren zeer tevreden over deze avond.Aan de avond werd, naast Hans Tijdink, meegewerkt  door de VOL bestuursleden André Sonderen, Willy Waalder en Theo Withag .

 
Hans Tijdink tijdens zijn lezing.
​Willie Waalder houdt zwiepende microfoon in toom.
André Sonderen achter de beamer.