Geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Lichtenvoorde

BonifaciuskerkIn de loop van de 19e eeuw vond een aantal keren een afscheiding van de Hervormde Kerk plaats. Ook in Lichtenvoorde woonden enkele gezinnen van de afgescheiden geloofsgemeenschappen. Deze gemeenschappen verenigden zich in 1892 in de Gereformeerde Kerken Nederland. De Lichtenvoordse Gereformeerden kerkten in het ver afgelegen Aalten.

Op verzoek van de heer Zeiler stelde de gemeente Lichtenvoorde  februari 1931 een ruimte in de Openbare School aan de Dijkstraat ter beschikking voor het houden van Gereformeerde diensten. Vergoeding f 3- per keer. Voorganger Ds. Delleman uit Aalten ging op 19 april 1931 de eerste dienst in deze school voor.

Om te komen tot een eigen kerkgebouw in Lichtenvoorde werd op 3 februari 1933 De Vereniging Kerbouw opgericht. Grond aan de nieuwe Maat werd aangekocht van de familie Jaartsveld. Aan aannemer H. J. Wikkering uit Aalten, die ook de bouwtekening maakte, werd in 1933 de bouw van de kerk gegund. De eerste steenlegging was  op 21 april 1933 en op 28 augustus 1933 leidde Ds. Delleman uit Aalten de eerste dienst in de nieuwe kerk.

Vanaf december 1934 werd er gedoopt en vanaf februari 1935 ook getrouwd. De daarvoor benodigde predikanten moesten echter nog steeds uit Aalten komen.

In 1937 installeerde de firma Spiering voor een bedrag van f 15.00,- een orgel. In 1939 werd voor de eerste maal in Lichtenvoorde het Heilig Avondmaal gevierd.

Op zondag 5 december 1943 vond de Institutionering van de Gereformeerde Kerk Lichtenvoorde plaats. Op 30 januari 1944 werd als eerste predikant Ds. C. T. P. Rijper bevestigd.

In 1950 leverde de firma Gebr. De Wit uit Badhoevedorp een nieuw orgel. Ook werd in dat jaar een woning naast het kerkgebouw, na verbouwing,  in gebruik genomen als pastorie. In 1958 werd naast de kerk het jeugdhonk “De Adelaarswiek” gebouwd, dat in 1967 verder werd uitgebouwd. In 1979/1980 vond een grondige renovatie van het interieur van de kerk plaats en werd voor de diensten uitgeweken naar de Adelaarswiek.

Begin deze eeuw vond in Lichtenvoorde een grote toenadering tussen de Gereformeerden en de Hervormden plaats. Dat resulteerde in 2007 tot het samen verder gaan onder de naam Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.

Het kerkgebouw aan de Nieuwe Maat raakte overbodig en werd verkocht aan een makelaar, die er zijn kantoor in vestigde. De Adelaarswiek werd gesloopt. Er voor in de plaats kwam een burgerwoning. Het voormalige kerkgebouw staat nu op de gemeentelijke monumentenlijst.

Term: