De meeste VOL periodieken nu te lezen op deze site

 Vanaf heden zijn op deze website de meeste  periodieken ( nr. 1 t/m 71), die onze vereniging ooit heeft uitgegeven, te lezen.De resterende periodieken hebben de leden in de vorm van een boekwerk. Niet leden kunnen deze bekomen door zich te abonneren. 
Door  op de Home Page onder het hoofd DE LICHTE VOORDE op PERIODIEKEN te klikken opent zich  de lijst van  gerangschikte VOL periodieken.

De periodieken uit de beginperiode van onze vereniging, de jaren (19)70, zijn vervaardigd op een stencilmachine en bevatten weinig fotomateriaal maar de artikelen erin zijn daarom niet minder waard om gelezen te worden.
Veel leesplezier!

 

Term: