Archief Heerlijkheid Lichtenvoorde

Jaar

Titel

Scan

Transcriptie

1622

Aanbesteding nieuw torenuurwerk

klik: hier

.............

1630-1707

Resoluties geërfden

klik: hier

.............

1633-1731

Monsterrollen huislieden Lievelde, Vragender en Zieuwent

klik: hier

.............

1638-1659

Bekendmakingen door de Heer van Lichtenvoorde

klik: hier

.............

1650-1661

Rekening diverse voorschotten kerk

klik: hier

.............

1653

Verbaal uitzetting hoofdschatting

klik: hier

klik: hier

1655

Schade Münsterse leges

klik: hier

klik: hier

1660

Kohier van de verponding

klik: hier

.............

1660

Stukken betreffende uitzetting verponding

klik: hier

.............

1667

Bevelschrift inlevering bewijsstukken kerkrekening

klik: hier

.............

1669

Bevelschrift door de Heer van Lichtenvoorde aan de voogd om zijn ambt naar behoren uit te voeren

klik: hier

.............

1672

Kohier rente oorlogsschatting

klik: hier

klik: hier

1674-1748

Aanstelling gildemannen

klik: hier

.............

1675

Kohier van de 1000e penning

klik: hier

klik: hier

1676

Taxatielijst ingezetenen vanwege omslag in de Generale Middelen

klik: hier

klik: hier

1678

Aanbesteding leien dak

klik: hier

.............

1680/1745

Stukken betreffende de zetting voor de quotisatie der Generale Middelen

klik: hier

.............

1689-1690

Rekening ontvanger H. Crabbenborgh

klik: hier

.............

1689-1690

Rekening ontvanger H. Crabbenborgh - bijlagen

klik: hier

.............

1694-1734

Aanstelling armenjagers

klik: hier

.............

1696-1700

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1700-1703

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1703-1706

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1706-1709

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1709-1712

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1712-1715

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1715-1718

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1719- 1720

Sluiting r.-k. kerk

klik: hier

.............

1719-1721

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1721-1724

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1721-1736

Instructies voor de nachtwaker en schutter

klik: hier

.............

1722-1724

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1724-1727

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1725-1727

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1726

Stadsrekeningen; bijlagen herstel straten

klik: hier

klik: hier

1727-1730

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1728-1730

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1730

Lijst van rotgezellen

klik: hier

klik: hier

1730-1737

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1731

Afgeloste obligatie diaconie

klik: hier

.............

1733-1737

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

klik: hier

1734-1736

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1735

Inzameling stadsbrand

klik: hier

.............

1737

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

klik: hier

1737-1739

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1740-1742

Rekeningen kerkmeesters

klik: hier

klik: hier

1742-1745

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1745

Inkwartiering Hessisch regiment

klik: hier

klik: hier

1745-1748

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1745-1748

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

klik: hier

1748-1750

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1748-1753

Stadsrekeningen: bijlagen

klik: hier

klik: hier

1757-1759

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

klik: hier

1757-1765

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1760-1762

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

.............

1763-1765

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

.............

1766-1768

Stadsrekeningen

klik: hier

klik: hier

1766-1768

Stadsrekeningen; bijlagen

klik: hier

.............

1798

Trouwboeken huwelijkscommissarissen

klik: hier

.............

1799

Trouwboeken huwelijkscommissarissen

klik: hier

.............

1800

Trouwboeken huwelijkscommissarissen

klik: hier

.............

1805

Kinderen onder 14 jaar

klik: hier

.............

1806-1807

Rekening omslag wagenknechten

klik: hier

.............