In navolging van het stickerboek van Jumbo, dat een groot succes is, werd op 29 November 2018 in zaal de Koppelpaarden in Lichtenvoorde de VOL beeldpresentatie "Rondje Lichtenvoorde" gehouden. Meer...
      Beste leden en partners, Blijkens het succes van de JUMBO-stickeractie is er veel belangstelling voor oude plaatjes van ons dorp in vroeger tijden. Daarom willen we het nog leuker...
Op 8 juni 2018 vertrok per touringcar vanuit Lichtenvoorde een gezelschap van 60 leden van deels de Vereniging voor Oudheidkunde Zieuwent en deels van de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde...
Beste leden en partners Graag nodigen wij u uit voor een boeiende presentatie/lezing, ondersteund met beelden door Godfried Nijs, te houden op : Donderdag 23 november 2017  in zaal ’t Zwanewiek van...
UITNODIGING.Excursie zaterdag 10 juni 2017 naar de oude Hanzestad Zutphen, winnaar van de Nationale Erfgoedprijs 2017. Geachte VOL-leden en partners, Ook dit jaar hebben wij samen met “...
Een bijdrage tot de geschiedenis van het kasteel en de stad Lichtenvoorde (16e -18e eeuw) Inleiding.Over de geschiedenis van het kasteel en de stad Lichtenvoorde is maar weinig gepubliceerd. Eén van...
De katholieke geestelijken in Lichtenvoorde stimuleerden, zoals ook die elders in den lande, na de tweede wereldoorlog in 1945 de oprichting van katholieke vrouwenverenigingen. Bedoeld als...
Op woensdag 18 november 2015 zullen in de zaal de Koppelpaarden in Lichtenvoorde de heren Leo en Theo Salemink een voor iedereen toegankelijke presentatie/lezing houden over “ Ondankbare Grond”  en...
Op 29 mei 2015 vertrok vanaf Lichtenvoorde een bus met 39 leden van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde samen met 9 leden van de Oudheidkundige Vereniging Zieuwent naar de landingsplaats...

Pagina's

Subscribe to Excursies en lezingen