Inhoud

Woord vooraf 7

I  De vroegste geschiedenis; 1631-1830 9

II  De families Wieggers en Hulshof in de 19e eeuw 17

III  De familie Herman Wieggers-Reijerink/Herman Wieggers-Geerdinck 23

IV  Familieleven 29

Familieboom Herman Wieggers 32

V  Werklust en vernieuwing 39

VI  Gemeenschap en kerk 47

Epiloog 60

Bijlage I: Pagina uit de koopakte van 1819 62 Bijlage II: Excerpt (uittreksel) van de akte van verdeling Wieggers 63