1991 - Opgraving Rentenierstraat 4

U kunt zich hier een indruk vormen van de het onderzoek aan de Rentenierstraat 4 in de kom van Lichtenvoorde


[REN4.beschoeiing]
Beschoeiing van de nederzettingsgracht

Op het kadastrale minuutplan van 1829 is nog een doodlopend deel van een gracht te herkennen. Het idee bestond dat deze gracht ooit de nederzetting Lichtenvoorde omsloten heeft. Het bewijs hiervoor werd gevonden in 1991 tijdens de opgraving aan de Rentenierstraat 4. Hier werd een beschoeiing gevonden die aansloot op de gracht aangegeven op het kadstrale minuutplan.

[REN4.bronzen grape]
Bronzen grape 'in situ' en na reiniging

Uit de grachtbodem kwam een grote bronzen grape. De kookpot moet rond 1600 in de gracht zijn beland. Volgens de heer R. Meijers (ROB) dateert de grape uit de periode 1500-1550. Het is zonder twijfel de meest bijzondere vondst uit de geschiedenis van de AWL.

[REN.4.raeren]
Een fragment van een steengoedkan uit het Duitse Raeren

Uit de gracht komen fragmenten van een steengoedkan met applique (kleistempel) tevoorschijn. Uit archiefonderzoek blijkt dat het wapen op het stempel toe te wijzen is aan Merten Mennicken, uit een bekend Raerens potenbakkersgeslacht. De kan is helaas niet gedateerd. Op andere, wel gedateerde kannen, is dezelfde applique gebruikt. Aan de hand hiervan mag aangenomen worden dat deze vondst in de periode 1600-1610 thuis hoort.

[REN.4.schotel]
Een deel van een slibversierde schotel

In put 2 wordt een grote concentratie scherven van slibversierde schotels gevonden. Op een oppervlakte van een paar vierkante meters worden de scherven van tenminste 42 (MAE) van dergelijke schotels aangetroffen.

© Godfried Nijs, Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde, 7 januari 1996.