Uitgave datum: 
1 mei 2000

Inhoud

Voorwoord van de redactie                                         Blz. 2

Zuver woar en kleine Jan                                            Blz. 3

De Ludgerkerk in Lichtenvoorde                                 Blz. 4

Het Wolvennest                                                          Blz. 22

Herdenkingsdienst Freule van Dorth                          Blz. 35

De lezingen                                                                Blz. 43

Een tijdbom door de jaren heen                                 Blz. 47

Lies van  Frans en de nuchtere melkboer                   Blz. 55

Personalia                                                                  Blz. 57

Aanwinsten                                                                Blz. 58

Ons "zoekplaatje"                                                      Blz. 60