Meer jeugd bij Dodenherdenking 4 mei 2016

Het in 2016 in Lichtenvoorde aangetreden vernieuwde 4 mei comité heeft al direct haar doelstelling om de jeugd meer te betrekken bij de herdenking van de Lichtenvoordse oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog waar kunnen maken.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op de avond van de 4e mei 2016 in de Bonifatiuskerk  in Lichtenvoorde spraken/respectievelijk droegen voor, naast o.a. burgemeester Annette Bronsvoort (“De betrokkenheid van de jeugd is belangrijk om de herdenking levend te houden”)  en Aloys Roemaat: Janice Prinsen, leerling van de R. K. Basisisschool St. Jozef en Siebren Lurvink , leerling van de R.K. basisschool St. Joris.
Dit jaar trok de dodenherdenking in Lichtenvoorde ook een veel grotere belangstelling dan voorheen. Het was dan ook een lange stoet die zich onder droevig stemmende trommelslag vanuit de kerk richting het herdenkingmonument aan de Dijkstraat begaf.
Tijdens de kranslegging aldaar lazen Isa Beemers en Tatum Elschot , leerlingen van R.K. Basisschool St. Jozef, de volgende namen op van de Lichtenvoordse oorlogsslachtoffers.
Gesneuveld op de Grebbeberg:
Gerhard Hellekamp, Willem Severt, Theo Klein Ikink, Theo Wopereis.
Betrokken bij het verzet 1940-1945:
Jo Blaauwgeers, geëxecuteerd in Overveen en Martin Lelivelt en Antoon Slot, geëxecuteerd in Utrecht. Henk  Beernink, omgekomen bij een vuurgevecht in Zwolle.
Omgekomen in een concentratiekamp:
Willem Doppen, Antoon Kettering, Evert Heusinkveld, Willem Kettering.
Omgekomen in een gevangenis:
Antoon Doppen.
Omgekomen in een Japans interneringskamp:
Willem Veldhuis.
Gesneuveld in de oorlog tegen Japan in Nederlans Indië:
Gert van Deelen
Omgekomen bij de aanleg van de Birma spoorlijn:
Jan Oldenkotte.
Joodse mensen die in de vernietigingskampen ter dood zijn gebracht:
Kaatje ten Bosch, Leo Menco, Helena Menco, Maurits Menco.
Omgekomen tijdens de arbeidsinzet in Duitsland:
Bernard Broshuis, Jan Hillen, Gerhard Hillen, Herman van Halteren.
Omgekomen door beschietingen en bombardementen:
Johanna Boschker, Agnes Bomers, Hendrik Klein Gebbink, Bernard Smeenk, Johan
Waenink, Rikie Harbers, Anna Smeenk-Nahuis.
Gedurende 1946-1950 in Nederlands Indië gesneuvelkde militairen:
Bennie Doppen, Gerrit Huinink, Aloys Tankink, Piet de Vries, Jan Eekelder, Hendrik Stortelder, Antoon Visser.
De stille tocht vertrok daarna naar de Algemene begraafplaats waar 23  geallieerde oorlogsslachtoffers (vliegtuigbemanningen) begraven liggen.
De namen van deze slachtoffers, waarvan twee19, twee 20, drie 21, vijf 22, een 23, een 24, drie 25,  twee 26, een 27, een 43 jaar oud  en twee van onbekende leeftijd, werden door Isa Beemers en Tatum Elschot, leerling van de R.K. Basisischool St. Jozef voorgelezen.De slachtoffers hadden de  Engelse,  Australische  of  Canadese nationaliteit.
Gelijktijdig met het opnoemen van de namen legde telkens een van de 23 leerlingen van de St. Jozefschool een bloemetje op het betreffende graf.
Een ontroerende en plechtige gebeurtenis.
 

 
 
 
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
 
Term: