Vragender en Donatus

Vragender is enige tijd een Donatusbedevaartplaats geweest. Op de tweede en de derde zondag van juli werd dit jaarlijks gevierd. 

Sliderimage: