Excursie naar Zutphen 10 juni 2017

UITNODIGING.
Excursie zaterdag 10 juni 2017 naar de oude Hanzestad Zutphen, winnaar van de Nationale Erfgoedprijs 2017.
Geachte VOL-leden en partners,
Ook dit jaar hebben wij samen met “Oudheidkundige Vereniging Zuwent ” een excursie georganiseerd met vervoer per touringcar. De reis gaat dit keer naar de oude Hanzestad Zutphen.  Zutphen is een van de oudste steden van ons land. Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. In de 9e eeuw werd Zutphen verwoest door de Vikingen. Toen men  dat te boven was werden in de loop der eeuwen steeds betere verdedigingswerken aangelegd. Eind 12e eeuw kreeg Zutphen Stadsrechten van graaf Otto van Gelre en vanaf de 13e eeuw werd Zutphen lid van de Hanze, een verbond van Noord Europese handelssteden.
In de 80-jarige oorlog kreeg Zutphen het zwaar te verduren o.a. eind 1572 toen de zoon van de hertog van Alva de stad innam en een gruwelijke moordpartij aanrichtte.
Zutphen kent nog vele bezienswaardigheden in de oude binnenstad, waaronder de prachtige Walburgiskerk. 
Na de koffie in het IJsselpaviljoen aan de voet van de oude IJsselbrug, maken we stadswandelingen met gidsen, waarbij valt te kiezen uit een stadswandeling van een uur en een stadswandeling van anderhalf uur, al naar gelang uw loopvermogen.
Na de lunch verdelen we ons in vier groepen, waarvan twee groepen eerst het pas nieuwe Stedelijk museum bezoeken in prachtig gerestaureerde gebouwen  en twee groepen gaan naar de tegenoverliggende Walburgiskerk voor een rondleiding  met gidsen, waarbij ook de beroemde eeuwenoude librije wordt bezocht. Na ruim een uur wisselen de groepen om van Stedelijk museum naar Walburgiskerk en omgekeerd.

Reisschema en Programma:
09:15 uur vertrek vanaf het busstation Richterslaan in Lichtenvoorde.
09:30 uur vertrek vanaf  het kerkplein te Zieuwent.
10:30 uur aankomst IJsselpaviljoen te Zutphen waar we beginnen met koffie of thee en gebak. 
11:15 uur  rondleiding met gids door oude centrum, naar keuze wandeling van 1 u. of wandeling van 1,5 u.
13:15 uur  lunch bij Hampshire hotel ´s-Gravenhof .
14:20 uur  Splitsing in vier groepen , twee groepen gaan naar het naastgelegen Stedelijk Museum en twee groepen gaan naar de Walburgiskerk (tegenover het Hampshire hotel ’s Gravenhof)
15:30 uur  Wisseling van de groepen, de groepen uit het Stedelijk museum gaan naar de Walburgiskerk en groepen uit de Walburgiskerk gaan naar het Stedelijk museum.
16:40 uur  Nog even gelegenheid voor een drankje (voor eigen rekening).
17:00 uur  Vertrek naar huis
17:45 uur  Terugkomst  in Zieuwent, 
18:00 uur  Terugkomst in Lichtenvoorde

We stellen VOL-leden en partners een mooie dag in het vooruitzicht tegen de prijs van € 45,50,- p.p.
Wilt u een niet VOL-lid meenemen, dan kan dat voor €   48,00  p.p.
Samengevat ontvangt u daarvoor: busreis naar Zutphen, koffie met gebak bij het IJsselpaviljoen, rondleiding met gids door centrum van Zutphen, lunch in Hampshire hotel  ‘s Gravenhof, bezoek aan  Stedelijk Museum in Zutphen en Rondleiding in Walburgiskerk en Librije, busreis terug naar Lichtenvoorde.
De voorbereidingscommissies van beide verenigingen hebben hun best gedaan om u een dag aan te bieden met geschiedenis, bouwcultuur en historie en met een lunch voor een acceptabele prijs.
Wacht niet te lang met uw aanmelding. Vanaf  10  mei a.s. worden nog open plaatsen aangeboden aan niet-leden.    
De inschrijving sluit dus in principe op 10 mei 2017. Aanmelden kan middels inleveren van onderstaande aanmeldstrook  bij Frits van Lochem, v.d.Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde of via mail ( naam, adres telefoonnummer en aantal personen) op het speciale e-mailadres voor de excursie :  v.o.l.excursie@outlook.com

Uw aanmelding is geldig  nadat  het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze IBAN rekening
NL54 RABO 0336 1639 32  t.n.v. Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.
Wie beschikt over een geldige Museumjaarkaart, kan deze meenemen. In het Stedelijk Museum te Zutphen kan  hiermee de entrée worden betaald ad € 7,50  . We zullen dit bij de museumkassa  registreren. Dit is een besparing op onze kosten en die zullen wij na de excursie aan u terug vergoeden.     
Wij rekenen op  totaal minimaal 50 personen en niet VOL-leden zijn ook van harte welkom !
Melden zich veel minder dan 50 personen aan, dan gaat de excursie niet door en krijgt u daarvan bericht en wordt uw geld teruggestort op uw rekening.

Als u zich afmeldt wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. U kunt in dat geval wel een vervanger in uw naam aan de excursie laten deelnemen. De vervanger dan wel graag even vooraf melden bij de excursiecommissie !

Extra aanbieding :
Op de terugweg stoppen wij ook bij  HCR ’t Zwaantje , Zieuwentseweg 1 .
Met HCR ’t Zwaantje  hebben wij afgestemd dat u daar na de excursie kunt genieten van een eenvoudig maar goed driegangenmenu  voor €  16,50 per persoon. Indien u van deze aanbieding  gebruik wilt maken gelieve u dat wel bij  de aanmelding van deze excursie aan ons door te geven,  dan weet HCR ’t Zwaantje op hoeveel deelnemers kan worden gerekend. Dit staat u geheel vrij zit dus niet bij de excursie in en dient u daar zelf ook af te rekenen. 
Wij wensen u alvast een interessante en gezellige excursie.

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde
Excursiecommissie  Frits van Lochem en Willie Waalder

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------                 aanmeldstrook

Ondergetekende      …………………………………………………………………………………….

vergezeld  door       ….…………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………..

meldt zich aan voor de excursie op 10 juni a.s., totaal……. personen  en zorgt voor overboeking van het verschuldigde inschrijfgeld naar IBAN NL54 RABO 0336 1639 32  t.n.v. Ver.voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.
Ondergetekende wil  met …… personen gebruik maken van het 3-gangenmenue bij HCR  t’Zwaantje  en rekent dat na afloop daar zelf af.         
(laatste zin invullen of doorstrepen, indien niet van toepassing)