Uitgifte boekwerk "Boerderij- en veldnamen in de gemeente Lichtenvoorde"

Op 20 april 2017 werd in de zaal de Koppelpaarden in Lichtenvoorde het eerste exemplaar van het boek “ Boerderij- en veldnamen in de gemeente Lichtenvoorde” officieel door mevrouw Femia Siero, directrice van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), overhandigd aan wethouder R. H. M. Hoijtink van de gemeente Oost Gelre.
De coördinatie van dit project lag, zoals bij alle voorafgaande delen in de reeks “boerderij- en veldnamenboeken”, in handen van het ECAL dat ook het tekenen van de kaarten verzorgde.
Gedurende vele jaren hebben onder anderen meerdere leden van onze vereniging bijgedragen aan het onderzoek naar en het verzamelen van de veldnamen in onze, intussen voormalige, gemeente Lichtenvoorde.
Niet alleen de veldnamen werden door hen opgetekend, ook het maken van registers en het aanbrengen van de veldnamen op de kaarten en het maken van passende foto’s waren leden actief. Het project heeft meer tijd gekost dan bij de start verwacht werd en jammer genoeg heeft een aantal werkers van het eerste uur daardoor niet de laatste fase van het project, dat is de publicatie, mogen meemaken. Zij zijn inmiddels overleden. Hun vele werk en enthousiame waarmee ook door andere vrijwillgers gewerkt werd, is voor de toekomst niet verloren gegaan, want het mondt nu uit in een publicatie. Wij zijn zeer verheugd dat het boek nu, na vele jaren, toch voltooid is.
Het boek is bij het ECAL in Doetinchem te koop tegen een prijs van  14,50.
 

Frans Bonnes tijdens zijn inleiding
Medewerkers aan het boek
Mevrouw Femia Siero
Mevr. Femia Siero en wethouder René Hoijtink
Term: