Geschiedenis van het internaat Harreveld

Harreveld InternaatkapelIn het jaar 1362 werd in Harreveld binnen een gracht een kasteeltje gebouwd. De Havezate te Harreveld. De eigenaar was Willem van Hervele die onderhorig was aan de leenheer Heer van Steinfurt. In de tijden daarna wisselde de Havezate diverse keren van eigenaar. Bekende eigenaren waren de Diepenbrock’s, de Middachten’s, de von Raesfelt’s enz. Een van de bekendste was wel de Freule van Dorth, die hier kwam wonen in 1798 en om haar al te fanatiek uitgedragen Oranje-gezindheid op 22 november 1799 door een executiepeleton van de Franse bezetter in Winterswijk werd gefusilleerd.

De Havezate werd daarna verkocht aan geneesheer dr. J . J. S. von Raesfelt, die de Havezate in 1805 liet slopen en op de vrijgekomen plek een  nieuw landhuis, Huis te Harreveld, liet bouwen. Dit landhuis werd in 1875 doorverkocht aan uitgeweken Duitse Franciscanen die het uitbouwden tot een klooster. In de jaren 1890-1892 werd ter linkerzijde een kapel aangebouwd. Van 1882 tot 1909 werden er in het klooster totaal 1361 priesterstudenten opgeleid. In 1911 werd het gehele complex aangekocht door de St. Vincentiusvereniging die er een opvoedingsgesticht in vestigde. Op het einde van de Tweede wereldoorlog (sept 1944-mei 1946) werden de gebouwen gebruikt als noodhospitaal. In februari 1948 brak er een grote brand uit. Op 17 juli 1988 werd het opvoedingsgesticht opgeheven.

In 1991 werd door de nieuwe eigenaar, de Frentrop-stichting het gehele complex gesloopt en ter plaatse verschenen de gebouwen van een gesloten inrichting “Het Anker”.