Excursie VOL naar Münster (Dld) op vrijdag 8 juni 2018

Excursiecommissie
e-mailadres :  v.o.l.excursie@outlook.com
Frits van Lochem,  tel. 374723
Willie Waalder,      tel. 373177

UITNODIGING.
Excursie vrijdag  8 juni 2018 naar de stad Munster of op z’n Duits Münster of  digitaal Muenster.

Geachte VOL-leden en partners,
Ook dit jaar organiseren wij samen met “Oudheidkundige Vereniging Zuwent ” een dag-excursie  met vervoer per touringcar. De reis gaat dit keer naar Munster, de stad die in de geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld  met name ook voor onze oostelijke Achterhoek.’ .
Missionaris  Ludger die hier in streek ook actief  was werd de eerste bisschop van Munster van 804 tot zijn overlijden in 809 in Billerbeck . Ons  woongebied hoorde kerkelijk eeuwenlang onder het bisdom Munster. De bisschop  van Munster was tevens vorst en leenheer van ondermeer de heerlijkheid Borculo.
Lichtenvoorde hoorde eeuwen bij de heerlijkheid Borculo, bestuurd door het geslacht Bronckhorst-Borculo. Na overlijden in 1553 van de laatste van Bronckhorst,(Joost) en diens vrouw Maria van Hoya in 1579 trok de bisschop van Munster het bestuur van de  heerlijkheid naar zich toe. De erfgenaam van van Bronckhorst, Joost van Limburg Styrum  voerde daarom  een langdurig  proces tegen de bisschop  en won dit eind 1615 en liet begin 1616 Lichtenvoorde innemen door een aantal ruiters en maakte van Lichtenvoorde een zelfstandige heerlijkheid en voerde in zijn gebied de reformatie in . In 1665 en 1672  werd Lichtenvoorde nog weer voor korte tijd ingenomen door bisschop Bernard van Galen maar die moest dit na korte tijd toch weer opgeven.
Munster is natuurlijk ook bekend  van de Vrede van Munster in 1648, waarmede ondermeer de 80-jarige oorlog werd beëindigd.
Naast de rijke geschiedenis is Munster ook een prachtige stad met veel bezienswaardig heden, waarvan we er een aantal zullen zien en er ook enkele zullen bezoeken. 

Reisschema en Programma:
8,15 uur Vertrek vanaf  het kerkplein te Zieuwent .
8:30 uur Vertrek vanaf het parkeerterrein bij LONGA-Sportcomplex, Raadhuisstraat  in Lichtenvoorde.
10:00 uur aankomst in Munster , Fernbushaltestelle Aegidiimarkt.. 
10:10 uur Koffiedrinken met gebak in het Marktcafé am Domplatz.
11.00 uur Bezoek met rondleider(s) door de St.Paulusdom.
12.00 uur We wandelen(korte afstand) naar de Friedenssaal, waar de vrede van Munster in 1648 is gesloten.
12.15 uur Bezoek Friedenssaal  in twee groepen  met audio- informatie. Wisseling van  groep om 12.30 uur.
12.45 uur Kleine wandeling Prinzipalmarkt , St.Lambertikirche en langs Haus der Niederlande en weer terug het Marktcafé aan de Domplatz.
13,30 uur Lunch in het Marktcafé am Domplatz.
14.20 uur Vertrek naar  Busstandplaats Aegidiimarkt
14.30 uur Rondrit  met onze bus door Munster met een Duitssprekende gids.
15.30 uur Bezoek aan de Botanische tuin achter de universiteit met gelegenheid tot cafébezoek naast de tuin
16.30 uur Vertrek naar huis
18:00 uur Terugkomst in Lichtenvoorde, parkeerterrein bij Sportcomplex Longa.
18.15 uur Terugkomst in Zieuwent , Kerkplein .

We stellen VOL-leden en partners een mooie dag in het vooruitzicht tegen de prijs van € 49,50 p.p.
Wilt u een niet VOL-lid meenemen, dan kan dat voor €  55,00  p.p.
Samengevat ontvangt u daarvoor:
busreis naar Munster  v.v.
koffie met gebak bij het Marktcafé am Domplatz
rondleiding met gids door St.Paulusdom
bezoek aan Friedenssaal met audio-informatie in het Nederlands.
korte wandeling Principalmarkt en St.Lambertikirche en langs Haus der Niederlande,
Lunch in Marktcafé am Domplatz
Rondrit per bus door Munster met Duitssprekende gids
Bezoek aan Botanische tuin met gelegenheid voor eigen rekening het naastgelegen café te bezoeken.
Busreis naar huis.

De voorbereidingscommissies van beide verenigingen hebben hun best gedaan om u een dag aan te bieden met geschiedenis, bouwcultuur en historie en met een lunch voor een acceptabele prijs.
Wacht niet te lang met uw aanmelding. Vanaf  15  mei a.s. worden nog open plaatsen aangeboden aan niet-leden.    
De inschrijving sluit dus in principe op 15  mei 2018. Aanmelden kan middels inleveren van onderstaande aanmeldstrook  bij Frits van Lochem, v.d.Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde of via mail ( naam, adres telefoonnummer en aantal personen) op het speciale e-mailadres voor de excursie :  v.o.l.excursie@outlook.com
Uw aanmelding is geldig  nadat  het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze IBAN rekening
NL54 RABO 0336 1639 32  t.n.v. Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.

Wij rekenen op  totaal minimaal 50 personen en niet VOL-leden zijn ook van harte welkom !
Melden zich veel minder dan 50 personen aan, dan gaat de excursie niet door en krijgt u daarvan bericht en wordt uw geld teruggestort op uw rekening.
Als u zich afmeldt wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. U kunt in dat geval wel een vervanger in uw naam aan de excursie laten deelnemen. De vervanger dan wel graag even vooraf melden bij de excursiecommissie !

Extra aanbieding :
Onze terugkomst bij het Sportcomplex Longa is  dus ook nabij  HCR ’t Zwaantje , Zieuwentseweg 1 .
Met HCR ’t Zwaantje  hebben wij afgestemd dat u daar na de excursie kunt genieten van een eenvoudig maar goed driegangenmenu  voor €  16,50 per persoon. Indien u van deze aanbieding  gebruik wilt maken gelieve u dat wel bij  de aanmelding van deze excursie aan ons door te geven,  dan weet HCR ’t Zwaantje op hoeveel
deelnemers kan worden gerekend. Dit staat u geheel vrij en zit dus niet bij de excursie in en dient u daar zelf ook af te rekenen. 

Wij wensen u alvast een interessante en gezellige excursie !

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde                       

Excursiecommissie  Frits van Lochem en Willie Waalder

"----------------------------------------------------------------------------------------------------aanmeldstrook


Ondergetekende      …………………………………………………………………………………….


vergezeld  door       ….…………………………………………………………………………………


Adres …………………………………………………………………………………………………..

meldt zich aan voor de excursie op 8  juni a.s., totaal……. personen  en zorgt voor overboeking van het verschuldigde inschrijfgeld naar IBAN NL54 RABO 0336 1639 32  t.n.v. Ver.voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. Ondergetekende wil  met …… personen gebruik maken van het 3-gangenmenue bij HCR  t’Zwaantje  en rekent dat na afloop daar zelf af.      
(laatste zin invullen of doorstrepen, indien niet van toepassing)