Foto-expositie: De vrijheid is niet gratis

Elk jaar worden in heel Nederland op 4 mei de doden tengevolge van de tweede wereldoorlog 1940-1945 herdacht. Dat gebeurt op landelijk en ook op plaatselijk niveau.
Ook in Lichtenvoorde gebeurt dat en wel door het 4 en 5 mei-comité Lichtenvoorde. 
De deelnemers aan deze herdenkingsplechtigheid zijn nu nog hoofdzakelijk mensen op leeftijd die de wereldoorlog nog in hun jeugd hebben meegemaakt. 
Mede doordat in de tweede oorlog het daadwerkelijk oorlogsgeweld aan Lichtenvoorde is voorbijgegaan begint bij de huidige jeugd de geschiedenis over de gebeurtenissen in Lichtenvoorde tijdens de tweede wereldoorlog langzaamaan te vervagen.
In de vergetelheid raken de daden van het Lichtenvoordse ondergrondse verzet, dat hulp verleende aan ontsnapte krijgsgevangen en piloten en zorgde voor onderdak voor ondergedoken joden en Lichtenvoordenaren. Activiteiten die door de Duitse bezetter werden bestraft met de dood of het concentratiekamp. Meerdere leden van het Lichtenvoordse ondergrondse verzet zijn door de Duitsers opgepakt en daadwerkelijk gefusilleerd of naar een concentratiekamp gezonden. 
Ook is men zich er niet altijd van bewust dat er op de Algemene begraafplaats aan de Vragenderweg in Lichtenvoorde meer dan twintig zeer jonge geallieerde bemanningsleden van boven Lichtenvoorde neergeschoten Amerikaanse en Engelse vliegtuigen zijn begraven. Bemanningsleden die hebben meegeholpen aan onze bevrijding.
Daarom heeft de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde gemeend de herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2018, georganiseerd door het 4 en 5 mei-comité Lichtenvoorde, te moeten  ondersteunen met een fototentoonstelling die in woord en beeld aandacht besteedt aan alle Lichtenvoordse oorlogsslachtoffers, waaronder verzetsstrijders, gesneuvelden op de Grebbeberg in 1940 en ook aan de door een beschieting of een bombardement omgekomen Lichtenvoordse ingezetenen. 
Deze tentoonstelling wordt aangevuld met een op film vastgelegd interview met verzetstrijder Joop Kruip  die in 1944 door de Duitsers opgepakt werd en daarna alle ontberingen in kamp Amersfoort wist te overleven.
Een leerzame tentoonstelling vooral voor jongeren, die kunnen aanschouwen, dat vrijheid nooit gratis is maar altijd mensenlevens eist. Tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 ook de levens eiste van enkele Lichtenvoordenaren, die, zich bewust van het gevaar dat ze liepen, vrijwillig voor onze vrijheid streden.  

Deze vrij toegankelijke tentoonstelling is geopend op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 mei 2018 van 10.00-17.00 uur en op Zondag 6 mei 2018 van 11.00 -17.00 uur.

Locatie: het leegstaande pand van voorheen schoenhandel te Brake aan de Molendijk 3 in Lichtenvoorde.

Mei 2017. Gedenkteken aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde
Mei 2017. Algemene begraafplaats aan de Vragenderweg Lichtenvoorde

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

Term: