De geschiedenis van de R.K. Sint Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde

RK St. BonifaciuskerkDe R.K. St. Bonifatiuskerk werd in 1912-1913 gebouwd aan de Rapenburgsestraat op de plaats van de gesloopte Waterstaatskerk , waar vanaf 1819 de Lichtenvoordse katholieken ter kerke waren gegaan. Enkele jaren later werd naast de nieuwe kerk een pastorie gebouwd.

De architect van het geheel was Wolter te Riele, die kerken in neo-Gotische stijl ontwierp. Pastoor Thomas Sanders was de bouwpastoor en de aannemer de firma Jansen en van Vilsteren uit Zwolle. De kosten inclusief toren bedroegen f 67.500,-. De kerk had 981 zitplaatsen. Op 26 augustus 1913 werd de kerk geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. H. v. d. Wetering.

Het interieur van de kerk is in de loop der jaren goed bewaard gebleven en is vermoedelijk voor een groot deel ontworpen in het Utrechtse atelier van de familie Mengelberg.

In 2010 vond een grote restauratie van deze kerk plaats. Hierbij werd o.a. het altaar op het priesterkoor door middel van een er onder gebouwde “hoovercraft” verplaatsbaar gemaakt. Dit om bij speciale gelegenheden op het priesterkoor ruimte te maken voor optredende profane koren en gezelschappen.

Term: