De geschiedenis van de R.K. kerk Christus Koning in Lievelde

RK Kerk LieveldeOp 1 mei 1948 betrok bouwpastoor Mientjes een woning aan de Vicariestraat nr. 5 nadat hij 2,5 jaar zijn “noodpastorie” had gehad bij de familie H. te Brake.

Op 2 juni 1949 werd de huidige pastorie aanbesteed en mocht aannemer H. te Brake hem bouwen voor f 33.100,-. Op 12 april 1950 kon de pastoor de nieuwe pastorie betrekken. De paters Maristen van het klooster Loreto in Lievelde hielpen bij de verhuizing.

In 1951 kreeg het kerkbestuur bericht van de bisschoppelijke architect Starmans, dat er plannen voor een nieuw te bouwen kerk moesten worden gemaakt. De bouw werd in 1953 onderhands gegund aan aannemer H. te Brake uit Lievelde voor f 154.397,- . Op 13 december 1953 werd de eerste steen gelegd en op 24 augustus 1954 werd de nieuwe kerk door mgr. Alfrink, bisschop van Utrecht, geconsacreerd. De relikwieën van de H. H. martelaren Vincentius en Valentius zijn in het altaar aangebracht. In 1957 werd de klok gedoopt ( diameter 97 cm, gewicht ca. 1000 kg). 

Term: