Alle VOL periodieken nu te lezen op deze site

Vanaf heden zijn op deze website alle periodieken ( nr. 1 t/m 74), die onze vereniging ooit heeft uitgegeven, te lezen.
Klik hiervoor op de Home Page onder het hoofd DE LICHTE VOORDE op PERIODIEKEN en de lijst met op volgorde van nummers gerangschikte VOL periodieken opent zich.

De periodieken uit de beginperiode van onze vereniging, de jaren (19)70, zijn vervaardigd op een stencilmachine en bevatten weinig fotomateriaal maar de artikelen erin zijn daarom niet minder waard om gelezen te worden.
Veel leesplezier!

 

Term: