Dialect spreken of niet.

Naar aanleiding van uw gedane voorstel op de laatst gehouden algemene ledenvergadering hebben wij als bestuur daar in enkele vergaderingen aandacht aan besteed. Het voorstel komt ons sympathiek over maar stuit ook op een aantal praktische bezwaren. Wij als bestuur dienen in het belang van onze vereniging voortdurend leden te werven onder hen die interesse tonen in de historie in het algemeen en in het bijzonder onder hen die ook geinterresseerd zijn in de historie van Lichtenvoorde en de daarbij horende dorpen/gebieden . Daar horen gelukkig ook mensen bij die hier niet geboren en getogen zijn en waarvoor het dialect  niet hun gebruikelijke taal is. Hoewel zij het veelal wel kunnen verstaan , vormt het spreken daarvan toch een beletsel om zich daar gemakkelijk in uit te drukken.  Als bestuur menen wij dan deze leden tekort te doen door hun toe te spreken in een taal die zij niet volledig beheersen en waarop zij moeilijker kunnen reageren.  Om  ons ledenstand op peil te houden en liever enige aanwas te bereiken is absoluut voortdurende ledenwerving  noodzakelijk en wij dienen ons in dat verband ook te richten op jongeren en niet-allochtonen inwoners , die ons dialect niet spreken. Wij kunnen en mogen ons niet beperken tot de dialectsprekende leden. Een bijkomend punt is ook nog het agenderen en notuleren in dialect , wat erg tijdrovend wordt om dit goed te doen.  Daarom heeft ons bestuur unaniem besloten om in de algemene ledenvergaderingen net als voorheen het Standaardnederlands te gebruiken als voertaal.   Maar het staat u en iedereen vrij om in het dialect vragen te stellen of opmerkingen te maken . Zoals ook de presentatie van het klankbeeld  “ Boer’n van Gistere’n , alles geet veurbie’j “ na afloop van de laatst gehouden ledenvergadering , blijkt overigens dat wij ons dialect wel een warm hart toedragen.    Maar hierbij laten wij wel de keuze aan de leden en overige gasten zelf , of zij hiervan willen genieten . De volle zaal toonde wel de grote belangstelling hiervoor.

Met vriendelijke groet,  Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde          

                                                                                                                                       

Term: