Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde

De Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde is in maart 1990 opgericht als onderdeel van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. Bouwactiviteiten op historisch interessante lokaties binnen de gemeente worden zoveel mogelijk gevolgd. Indien noodzakelijk wordt, in overleg met de provinciaal archeoloog en de belanghebbenden, over gegaan tot een opgraving.
Eén van de doelstellingen is de opgravingsresultaten toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hiertoe wordt regelmatig gepubliceerd in 'de Lichte Voorde', de periodiek van de vereniging. Daarnaast worden de vondsten tentoongesteld in de Openbare Bibliotheek. De vondsten die gedaan zijn bij de opgraving van de havezate Harreveld zijn te bezichtigen in dorpshuis 't Kempken in Harreveld.

Hieronder kunt u zich een indruk vormen van de opgravingen waarbij de AWL betrokken was: