Vrouwenemancipatie in Lichtenvoorde

De katholieke geestelijken in Lichtenvoorde stimuleerden, zoals ook die elders in den lande, na de tweede wereldoorlog in 1945 de oprichting van katholieke vrouwenverenigingen. Bedoeld als tegenhanger van de in Nederland reeds bestaande socialistische/feministische vrouwenverenigingen.

Het doel van de katholieke vrouwenverenigingen was globaal: culturele en maatschappelijke ontwikkeling en niet achterblijven bij mensen uit de grote steden.

Sliderimage: