De geschiedenis van de R.K. Kerk Sint Agatha Harreveld

Agathakerk HarreveldVroeger viel Harreveld, evenals Lichtenvoorde en Zieuwent, onder de parochie Groenlo. Tijdens de reformatie maakte men gebruik van de huiskapel van de Havezate Harreveld binnen de gracht. Na de reformatie togen de katholieken van Harreveld naar de kerk in Zieuwent. Doch in 1867 werd op een grondstuk,  geschonken door de toenmalige eigenaar Bernard W. J. von Raesfelt van Huize Harreveld (huis door hem gebouwd op de plek van de door hem gesloopte Havezate) , in Harreveld een bijkerk gesticht. De architect was A. ter Wiel uit Azewijn, die ook al de kerk in Meddo had gebouwd. De nieuwe kerk werd in februari 1868 ingezegend en eerst bediend vanuit Zieuwent, later door de Franciscanen van het klooster (internaat) in Harreveld.

Op 5 december 1879 werd de parochiegrens met Zieuwent door het Aartsbidom Utrecht vastgesteld. Het duurde echter nog tot mei 1894 voordat de officiële afscheiding van de parochie Zieuwent een feit was. De bediening van de parochie vond ook daarna nog, bij gebrek aan een pastorie, plaats vanuit Zieuwent.

Op 16 Mei 1888 werd de toren van de kerk getroffen door de bliksem en brandde af. Ze werd echter onder leiding van architect G. ter Riele uit Deventer weer snel gerestaureerd en op 23 juni 1889 kon de kerk opnieuw worden ingewijd.

Al op 16 mei 1888 had mejuffrouw Bernadine de Both uit Bocholt de toenmalige pastoor Harmsen van Zieuwent laten weten dat ze bereid was in Harreveld een pastorie te laten bouwen onder voorwaarde dat Harreveld een eigen pastoor zou krijgen. Onder pastoor Sanderink van Zieuwent, werd in 1894 naast de kerk in Harreveld een pastorie gebouwd. Vanaf 15 november 1895 zetelde hier de eerste pastoor van Harreveld (G. Waanders, pastoor van 1895-1896).

De kerk heeft als patroonheilige St. Agatha. Agatha was in de jaren 200 na Christus een welvarende, christelijke Siciliaanse schoonheid. Haar heidense en losbandige landvoogd Quintianus werd verliefd op haar, maar zij wees hem af. Zij werd gevangen genomen en gemarteld, maar zij bleef touw aan haar christelijke doopbeloften. Uiteindelijk stierf ze de marteldood.

Term: