Privacyverklaring Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( A.V.G.) is de bescherming van persoonsgegevens die direct of indirect te...
Algemeen jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 Inleiding Het verenigingsjaar 2018 was een positief jaar voor onze vereniging, met als belangrijkste feiten een nieuw onderkomen, een...
Onze  “Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde” opgericht 28 oktober 1971 met een volledige rechtsbevoegdheid, bij Kamer van Koophandel ingeschreven met nummer 40104286 en met nummer RSIN...
Subscribe to Organisatie