Algemeen jaarverslag van de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde over het verenigingsjaar 2019. Inleiding Het verenigingsjaar 2019 begon na een druk najaar van 2018 nogal rustig, doch...
Privacyverklaring Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( A.V.G.) is de bescherming van persoonsgegevens die direct of indirect te...
Onze  “Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde” opgericht 28 oktober 1971 met een volledige rechtsbevoegdheid, bij Kamer van Koophandel ingeschreven met nummer 40104286 en met nummer RSIN...
Subscribe to Organisatie